Service av NättrabyPressen

Allt fler anlitar vår förebyggande service för hög driftsäkerhet.


Jan-Peter Karlsson, J-P Service, sköter service och reparationer i hela Götaland.
Läs mer under kundservice - service

Ny version av NP 40-II


NP40-II


NP40-II är en vidareutveckling av den populära NP40.
En liten lättplacerad balpress med kapacitet.
Har inbyggd uttippning, samma styrsystem som de stora maskinerna med samma höga säkerhet.
Läs mer...


Lönsam och miljöriktig återvinning genom komprimering


Produkter för handel, industrier, restauranger, sjöfart etc.


NättrabyPressen från NVA
med den unika tysta skruvdriften